X
تبلیغات
وایگورل تقویت قوای خانم ها
 
وایگورل تقویت قوای خانم ها

وایگورل تقویت قوای خانم ها

قیمت: 45000 تومان

رساندن زوجه به ارگا-سم آم-یز-شی دارای آنتی اکسیدانهای نظیر ویتامینهای A و C عاری از مواد صنعتی و نگهدارنده مصنوعی جمع کننده و ضد عفونی کننده دهانه رحم و مجرای و-اژ-ن کرم ارتقاء آ-میز-شی و برطرف نمودن عدم تمایل به برقراري رابطه زناشویی براي مصرف بانوان بالا بردن تمایل زوجه در آغاز رابطه آم-ی-زشی ایجاد تحریک فوری به محض تماس با اعضای خارجی یا داخلی و-اژ-.ن نرم نمودن (Lubric-ation) فوری م.ه-بل بر اثر فعال گردیدن محتویات کرم و تحریک حاصل بالا بردن تحریک پذیری بافت تناسلی به علت تشدید جریان خون در مناطق تناسلی ایجاد او-رگا.سم فشرده و انفجاری و رساندن زوجه به حالت اورگ-اس.م پی در پی (Multiple O-rga-sm) و کلیما-کس (Clim-ax) بهبود خشکی م.ه-بل (Vagi-nal Dry-ness) ارتقاء بنیه زناشویی و برطرف نمودن عدم تمایل به دلیل نداشتن انگیزه، مشکلات روحی روانی و مسئولیت های بیش از حد روزمرهبرخی از ویژگیها
1) بالابردن تمایل زوجه در آغاز رابطه زناشویی  2) ایجاد تحریک فوری به محض تماس با اعضای داخلی یا خارجی وا.ژ-ن  3) نرم نمودن ( Lubrication )فوری مه.ب-ل بر اثر فعال گردیدن محتویات کرم و تحریک حاصل  4) بهبود خشگی مه-ب.ل  5) رساندن زوجه به او-رگا.سم آمیزشی


خرید وایگورل تقویت قوای خانم ها


نام و نام خانوادگی

در فیلد زیر، کد تلفن کشور خود را وارد کنید مثلا برای ایران 98 را وارد کنید.

کد کشور

شماره تلفن ثابت یا همراه

ایمیل

آدرس شما

چنانچه در مورد اين محصول سؤالي داريد در کادر زیر بنويسيد.(اختیاری)

سؤال شما

در فيلد زير تعيين كنيد كه قصد خريد چه تعداد از اين محصول را داريد.

تعداد مورد نياز 


alavijeh20نويسنده : دکتر شهلا رجایی